Program do webinariów od GetResponse | Webcomm@OptIn-OptOut.com
Username: Password: No Account ? Sign Up NowOptIn-OptOutDiscussion Topics
Add Email Subscription To Website | Autoresponder Mailchimp | Autoresponder Service | Aweber Pricing | Aweber Review | Aweber Reviews | Aweber Vs Infusionsoft | Best Autoresponders | Best Newsletter System | Best Wordpress Mailing List Plugin | Build Subscriber List | Bulk Email Service | Bulk Mailer | Business Marketing Tools | Convertkit Vs Getresponse | Drip Vs Mailchimp | Email Automation Tools | Email Capture Wordpress Plugin | Email Marketing Companies | Generating Email Leads | Get Response Vs Constant Contact | Getresponse | Getresponse Automation | Getresponse Autoresponders | Getresponse Clickbank Integration | Getresponse Costs | Getresponse Create Campaign | Getresponse Enterprise | Getresponse Facebook Integration | Getresponse Free Trial | Getresponse Good | Getresponse Integration | Getresponse Landing Pages | Getresponse Lead Generation | Getresponse Max | Getresponse Plugin | Getresponse Popup Form | Getresponse Pricing | Getresponse Pro | Getresponse Review 2017 | Getresponse Signup | Getresponse Single Opt In | Getresponse Turn Off Confirmation | Getresponse Twitter Integration | Getresponse Vs Leadpages | Getresponse Webinar Review | Getresponse Webinars | Getresponse Wix | How To Build An Email List From Scratch | List Building Techniques | Magento Getresponse | Mailchimp Alternatives | Mailchimp Automation Examples | Mailchimp Autoresponder | Mailchimp Pros And Cons | Mailchimp Recurring Email | Mailchimp Reviews | Mailchimp Vs Aweber 2017 | Mailer Lite Review | Marketing Automation | Newsletter Marketing | What Is Drip Email | Woocommerce Getresponse | Wordpress Autoresponder Plugin | Wordpress Getresponse


Program do webinariw od GetResponse | Webcomm

Program GetResponse, wykorzystywany przede wszystkim do dziaa e-mail marketingowych, zosta wzbogacony o opcj umoliwiaj...c... prowadzenie webinarw. Nie trudno zgadn..., e zaimplementowano tu ClickWebinar. Spka GetResponse jest bowiem wacicielem tej marki. Warto jednak wiedzie, e program zosta specjalnie dostosowany do potrzeb klientw GetResponse. Dlatego kupuj...c konto w GetResponse, w ktrym dostpne jest narzdzie do webinarw, musisz zna rnice midzy nim a zwykym Clickiem. Najwaniejsze rnice midzy zwykym Clickiem, a narzdziem do webinarw w GetResponse. Narzdzie do tworzenia webinarw w GetResponse all you've got to okrojony ClickWebinar. Poniej wymieniam funkcje, ktrych NIE znajdziecie w GetResponse. ClickWebinar umoliwia zmian wygl...du pokoju webinarowego tak, aby kolorystycznie pasowa do identyfikacji wizualnej marki. Click umoliwia wejcie na webinar przez aplikacj mobiln..., mona te wdzwoni si telefonem.

W Clicku moesz robi webinary z tzw. tokenami, ktre daj... Ci pewno, e okrelona osoba wejdzie na webinar. Click daje moliwo tworzenia subkont i rwnolegych spotka na jednym koncie. ClickMetting API umoliwia tworzenie i zarz...dzanie webinarami z poziomu wasnej aplikacji, systemu CRM lub CMS. Dostpne s... tu rwnie bardziej zaawansowane formy udostpniania pulpitu np. udostpnianie wybranej czci ekranu oraz moliwo zdalnego sterowania. W ClickWebinar jest moliwo tworzenia subkont, o czym pisalimy ju w trakcie prac nad tym artykule. Aby korzysta z narzdzia do prowadzenia webinarw wystarczy zalogowa si na swoim koncie Pro lub wyszym .

Na grnej belce po prawej stronie wida napis Webinary. Po przejechaniu myszk... z rozwijanego menu naley wybra Stwrz. Otworzy si okno, w ktrym zaczynamy planowanie wydarzenia. Poza nazw... i czasem rozpoczcia webinaru mona wybra opcj rejestracji uczestnikw i ustawi przypomnienie o webinarze. Wybranie waciwej nazwy webinaru jest bardzo wane. Bdzie ona widoczna w wiadomociach przesyanych do uczestnikw, w trakcie trwania spotkania, a take bdzie zawarta w linku.

Przypomnienie o webinarze moe by wysane w kilku wariantach czasowych. W trakcie prac nad tym oknie moemy rwnie udostpni link i want to do wydarzenia w mediach spoecznociowych . Dodatkowe opcje to ustawienie dostpu i dystrybucji. Dostpna jest take opcja zabezpieczenia hasem dostpu do wydarzenia. Taka moliwo moe przyda si, kiedy robimy prywatne spotkanie z klientem. Tutaj wybieramy te tre wiadomoci, jak... zobacz... oczekuj...cy na rozpoczcie webinaru po wejciu do pokoju. Niestety brak tu moliwoci dodania zdj lub filmu. Warto zaznaczy, e nazwa wiadomoci jest nadawana tylko dla Twojego wewntrznego uytku, natomiast temat jest wywietlany odbiorcom.

Tak wygl...da pierwszy krok tworzenia wiadomoci. Na dole strony dostpne jest kilka zaawansowanych opcji dotycz...cych wysyki zaproszenia. Kolejnym krokiem jest wybr szablonu. Warto skorzysta z wzorw z kategorii zaproszenie na webinar, wtedy tytu i godzina webinaru oraz przycisk zapisu s... ju zamieszczone automatycznie. Oczywicie szablon mona dowolnie edytowa. Jeli w treci wiadomoci chcesz jeszcze raz doda opcj zapisu wystarczy wybra element webinar z menu po prawej stronie girls who wordpress i umieci go w wybranym miejscu. W nastpnym etapie naley wybra odbiorcw. W ostatnim kroku za pojawia si podsumowanie utworzonego zaproszenia i efektywnych kampanii marketingowych z tego poziomu moemy zaplanowa wysyk lub od razu wysa wiadomo. Po utworzeniu webinaru warto przej do funkcji zarz...dzania, aby dostosowa wszystkie jego parametry. Aby skorzysta w tej moliwoci moemy klikn... Manage the attendees of my webinars na stronie, ktra pojawi si po utworzeniu zaproszenia na wydarzenie lub wybra Zarz...dzaj z menu Webinary widocznego na grnej belce.

Na stronie zobaczymy list utworzonych webinarw, a po przesuniciu myszki na nazw wybranego webinaru pojawia si rozwijane menu Opcje. Aby wej do pokoju spotkania naley w Opcjach klikn... do...cz jako prezenter. Mona od razu rozpocz... spotkanie lub klikn... Przygotuj prezentacj. Wtedy pojawi si okienko z przypomnieniem o najwaniejszych etapach przygotowania. W pokoju webinarowym na grnej belce znajduje si menu Ustawienia. Otwieraj...c je zobaczymy rne dostpne opcje prezentowanego widoku. W domylnym widoku po lewej na grze jest karta Obraz i dwik. Tutaj ustawia si mikrofon oraz wideo lub wybiera si zdjcie lub gotowego avatara. Dostpne s... 3 formy prowadzenia webinaru: tryb prywatny, tryb zadawania pyta i najczciej stosowany tryb prezentacji.

W okienku poniej wida ilo prezenterw oraz list uczestnikw. Tutaj pojawia.

Related Items
Solved: How to get response property value and use it as n ...
Save time and money by using this marketing automation tool
Getresponse Coupon: $49 For Pro Monthly Plan
Md. Tamim Ahmed Chowdhury - Network Marketer/aWeber ...
Mantrauang - Google Books Result
Pro .NET 1.1 Network Programming - Google Books Result
Restrict Content Pro – GetResponse — WordPress Plugins
Join Our Upcoming Webinar: Go PRO with GetResponse
GetResponse vs Constant Contact (Aug 2017) Side–by–Side Review
GetResponse vs Constant Contact Comparison Chart of Features ...
GetResponse vs ConstantContact - Pandia.com
MailChimp vs Constant Contact Review. Which one is better ...
GetResponse Vs Constant Contact: Which one should you go for ...
GetResponse Vs Constant Contact - TechnoTactics

Popular Topics